TRUE AUSSIE VIDEOS

Bạn có thể sử dụng rất nhiều từ để mô tả True Aussie như độc đáo, đam mê, đáng tin cậy. Nhưng tên của chúng tôi nói lên tất cả. True Aussie? Chuẩn Chất Úc. Với không gian rộng mở, đồng cỏ phong phú và được bảo vệ - Úc là ngôi nhà lý tưởng để sản xuất thịt đỏ ngon nhất thế giới. Được quản lý theo tiêu chuẩn cao nhất, thịt đỏ Úc là số một về an toàn và chất lượng - vì vậy mỗi miếng cắn đều đem lại sự thích thú thuần khiết. Từ bờ biển của chúng tôi đến hơn 100 quốc gia, True Aussie tập trung việc chia sẻ thịt đỏ chất lượng tốt nhất với thế giới. Sản phẩm của chúng tôi được sinh ra từ những người nông dân tự hào được dạy qua nhiều thế hệ, được chế biến bởi những người giỏi nhất và chuyển đến các nhà cung cấp đáng tin cậy. Giờ đây toàn thế giới có thể nếm miếng thịt đỏ truyệt vời nhất trên thế giới . Thức ăn của chúng tôi đến bàn ăn của bạn, tất cả đều Chuẩn Chất Úc.

Video content